Rozwód – co musisz wiedzieć?

0
377

Rozwód to zazwyczaj dość traumatyczne przeżycie, wywołujące stres i przykre emocje. Aby przejść przez rozwód jak najmniej boleśnie, warto być dobrze do niego przygotowaną. Co powinnaś wiedzieć o rozwodzie? Jak się przygotować do rozwodu?

Rozwód następuje na podstawie przesłanek

Rozwód wedle polskiego prawa to nie fanaberia małżonków, ale poważna sprawa, która ma swoje przesłanki. Wedle definicji prawnej rozwód jest trwałym i zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego. Trwałość oznacza, że małżonkowie są pewni w danym momencie swojej decyzji i nie jest ona podyktowana chwilowymi emocjami. Zupełny rozkład zaś to ustanie więzi uczuciowej, gospodarczej oraz fizycznej. Ważne by wiedzieć, z jakiego powodu chcemy się rozwieść, bo oczywiście sąd nie omieszka o to zapytać. Jeśli przesłanki obejmują stawianie małżonkowi konkretnych zarzutów dotyczącego tego, czemu więź małżeńska ustała (zdrada, przemoc, uzależnienia), trzeba być przygotowanym na poparcie swojej tezy. Sąd może powołać świadków, zbadać dowody itd.

Przed rozwodem warto zabezpieczyć dowody

Jeśli sądzisz, że będą ci potrzebne dowody – bo rozwód nie zapowiada się na polubowny, w grę wchodzi orzeczenie o winie, walka o alimenty czy ustalenie opieki nad dziećmi – przygotuj się, zanim sporządzisz pozew. Zabezpiecz dowody w postaci korespondencji mailowej, SMS-owej, wszelką przydatną dokumentację (medyczną, policyjną, dotycząc wspólnego majątku itd.) oraz pomyśl, kto mógłby być świadkiem na sprawie. Jeśli wnosisz o podział majątku, to także powinnaś dodać dokumenty wykazujące majątek wspólny i jego wartość.

Pozew musi mieć odpowiednią strukturę

Pozew to dokument sporządzony pisemnie, który musi mieć odpowiednią strukturę. Pozew powinien koniecznie zawierać:

  • Oznaczenie daty i miejscowości, w której go sporządzono.

  • Oznaczenie sądu wraz z adresem. Pozew składa się w sądzie okręgowym właściwym dla obszaru zamieszania obojga małżonków lub miejsca, gdzie dale mieszka jedno z nich. Jeśli trudno to ustalić, to wybiera się sąd okręgowy właściwy dla adres zamieszkania pozwanego.

  • Tytuł pisma: Pozew o rozwód.

  • Oznaczenie stron, czyli powoda – małżonka żądającego rozwodu oraz pozwanego – małżonka, z którym się rozwodzi powód. Poza imieniem i nazwiskiem, trzeba wskazać adresy zamieszkania.

  • Dane pełnomocnika, jeżeli dotyczy.

  • Oznaczenie żądania pozwu, czyli wskazanie z czyjej winy ma być rozwód, czy z winy jednego małżonka, obopólnej winy czy bez orzekania winy.

  • Wskazanie czy wnosi się o orzeczenie o władzy rodzicielskiej i alimentach dla małoletnich dzieci lub alimentach dla powoda, jeśli wnosi się o orzeczenie o winie. W pozwie można też wnosić o podział majątku, jedynie jednak jeśli obie strony zgadzają się, co do wartości i sposobie podziału majątku oraz sąd uzna, że dokonanie podziału majątku nie spowoduje niepotrzebnej zwłoki w procesie rozwodowym. Jeśli zachodzi konieczność można wnosić o orzeczenie o sposobie korzystania we wspólnego lokum czy eksmisję pozwanego.

  • Wskazanie świadków, którzy mogą zeznawać wraz z podaniem ich adresów zamieszkania.

  • Żądanie zasądzenia opłacenia kosztów postępowania.

  • Uzasadnienie pozwu, które powinno zawierać szczegółowe wskazanie okoliczności, które świadczą o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego. Przesłanki należy udokumentować w miarę możliwości, a jeśli wnosi się orzeczenie winy, to konieczne jest wymienienie dowodów, które się ma na poparcie tezy.

Do pozwu dołącza się oryginały odpisu aktu małżeństwa, a także aktów urodzenie wspólnych małoletnich dzieci, jeśli są. Załącz się też listę dowodów dodanych do pozwu oraz potwierdzenie dokonania opłaty. Pozew należy złożyć w 3 egzemplarzach – dwa pójdą do sądu, trzeci zostanie poświadczony i oddany powodowi. Można to zrobić osobiście w biurze podawczym lub wysyłając listem poleconym. Opłata za złożenie pozwu wynosi 600 zł. Uiszcza się ją przed złożeniem pozwu w kasie albo poprzez przelewem, ewentualnie można skorzystać z opcji naklejenia znaków opłaty skarbowej.

Konsekwencje złożenia pozwu z orzekaniem o winie

Pozew rozwodowy możesz złożyć z roszczeniem orzeczenia o winie lub bez. Wybranie opcji z orzeczeniem o winie niesie za sobą szereg konsekwencji.

Po pierwsze, powoduje konieczność zebrania dowodów i zgłoszenia świadków, którzy poświadczą o winie pozwanego. Sąd będzie potrzebował materiałów i zeznań, by upewnić się, że wyłączną winę za rozwód ponosi jeden z małżonków. Zazwyczaj pozwany odpowiada swoim pozwem i wnosi o winę drugiej strony. Powoduje to dość nieprzyjemną atmosferę w trakcie procesu, gdy obie strony próbują udowodnić swoją winę. Warto pamiętać, że sąd może nie zgodzić się z małżonkami i orzec brak winy lub winę obopólną. Sąd nie rozpatruje winy w kategorii, kto bardziej zawinił. Jeśli zatem nawet jedna ze stron zawiniła w niewielki sposób (np. obrażała małżonka po tym, jak dopuścił się on zdrady), to rozwód zostanie przyznany za orzeczeniem o winie obojga. Inaczej mówiąc – wina musi całkowicie i wyłącznie leżeć po jednej ze stron, by rozwód został przyznany z orzeczeniem o winie jednego z małżonków.

Po drugie, wydłuża znacząco sprawę rozwodową. Ustalenie, kto zawinił, zwłaszcza, gdy obie strony oskarżają się nawzajem, przesłuchanie świadków, przejrzenie dowodów itd., może skutkować wydłużeniem procesu nawet do kilku lat.

Po trzecie, kwestia tego, czy rozwód nastąpił z orzeczeniem o winie jednej lub obu stron lub bez winy, implikuje przyznanie ewentualnych alimentów. Jeśli nikt nie zawinił, alimentów się nie zasądza, gdy zawiniła jedna ze stron, to może ona domagać się przyznania alimentów, by utrzymać dotychczasowy poziom życia. Jeśli wina jest obopólna, to alimenty zasądza się tylko w przypadku, gdy jeden z małżonków żyje w niedostatku.

Mam nadzieję, że podane wiadomości pomogą wam w tej trudnej sytuacji. jak macie jakieś dodatkowe pytanie to zapraszam do kontaktu, na pewno pomogę.
Urszula Poszumska

Autorka: Urszula Poszumska – dziennikarka, copywriterka i tłumaczka języka angielskiego. Ukończyła dziennikarstwo we Wrocławiu i finanse w Gdańsku. Pracowała kilka lat w agencji Reutera. Jest kociarą, ma trójkolorową kotkę, która wabi się Coma. Uwielbia muzykę rockową i nałogowo jeździ na koncerty. Nie może żyć bez książek i makaronu pod każdą postacią. Od ponad 8 lat mieszka w Gdyni i uważa, że znalazła tu swoje miejsce na ziemi. Obecnie prowadzi autorską firmę Słówskładanie (http://slowskladanie.pl/ i www.facebook.com/slowskladanie/)

ZOSTAW KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here