Co to jest faktoring?

Co to jest faktoring?
5/5 - (2 votes)

Jednym z problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest czekanie, aż klient opłaci fakturę za wykonaną usługę bądź zakupiony towar.  W związku z tym, że w firmach zazwyczaj stosuje się faktury z odroczonym terminem patności, niektórzy mogą mieć niewielkie problemy z płynnością finansową firmy, Ciekawym rozwiązaniem tego problemu może być faktoring, dzięki któremu biznesmen nie musi obawiać się, że zabraknie mu na pensje dla pracowników czy podatki. Co kryje się pod tym pojęciem? Wyjaśniam poniżej.

Faktoring polega na tym, że firma zwana faktorantem wypisuje fakturę, której termin płatności jest odroczony. Następnie dokument przekazuje klientowi, a jego kopię wysyła do firmy faktoringowej, czyli faktora. Faktor płaci za nią zazwyczaj tego samego dnia, czasami trochę później, ale zazwyczaj nie opłaca pełnej kwoty. Kiedy klient ureguluje fakturę, środki finansowe ostatecznie powinny trafić do faktora. W zależności od szczegółów umowy, ryzyko niewypłacalności kontrahenta spoczywa albo na faktorze albo na faktorancie. Zawarcie umowy z firmą faktoringową jest dość proste. Należy jednak wziąć pod uwagę, że instytucja przejmująca faktury, zazwyczaj robi to za dość wysoką prowizję.